Vyznáte se ve svém těle? Víte, co znamená menarche či menopauza?

S menstruací je podobně jako s jinými fyziologickými procesy svázána řada odborných pojmů. Lékařská terminologie pochází z latiny a pro laika je často nesrozumitelná. Víte, co znamenají následující termíny?

Menarche

Termínem menarche se označuje první menstruace, k níž dochází v pubertě, kolem 12. až 14. roku. Pro dívku je zásadní, neboť nástup menstruace ohlašuje, že je dospívající dívka plodná.

Dysmenorea

Pojmem dysmenorea označují lékaři menstruaci, která je bolestivá. Přítomny jsou zároveň i další nežádoucí projevy, jako je průjem, bolesti hlavy, zvracení, nauzea či kolapsové stavy.

Amenorea

Pokud lékař vyřkne slovo amenorea, míní tím stav, kdy k menstruačnímu krvácení vůbec nedochází. Dělí se na primární a sekundární. Podle původu obtíží je nutné navrhnout řešení.

Oligomenorea

Oligomenorea znamená, že interval mezi dvěma menstruacemi je delší než 35 dní. Tento stav bývá vyvolán hormonálními poruchami.

Polymenorea

Jako polymenorea se označuje zkrácení menstruačního cyklu. Interval je kratší než 21 dní. Obvyklou příčinou je porucha funkce vaječníků.

Hypomenorea

Jedná se o jednu z dvou typů poruch při zachování rytmu krvácení. Označujeme tak slabé menstruační krvácení, lékaři uvádějí se spotřebou méně než 2 tampony či vložky za den.

Hypermenorea

Hypermenorea je poruchou, při které není narušen rytmus krvácení, ale jeho intenzita je nadměrná. A to se spotřebou 5 až 7 hygienických pomůcek denně.

Ovulace

Ovulace je stav, během něhož dochází k uvolňování vajíčka. Vajíčko pak může být během 24 hodin oplozeno. Ovulace je tedy v životě ženy klíčová, pokud plánuje těhotenství.

Menopauza

Menopauza je období, během něhož dochází k vyhasínání menstruačního cyklu ženy, na jeho konci je tedy vymizení menstruace. Jde o přirozený jev, který přichází okolo 45. až 50. roku života.