Zkušební manipulace

Kniha Eibon (Pojídač duší) může generovat a formovat sérii zkoušek na základě Sedmi hříchů v každé ze svých stránek.

Moc manipulovat pokusy. Submoc Quest Manipulace. Nezaměňovat s Challenge Creation.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat testy, testy, které určují a/nebo dokazují, zda je někdo něčeho hoden. To mu umožňuje určit, zda cíl má nebo nemá právo něco použít, něco vyhrát a/nebo být něčím větším než tím, čím je.

Vše, co má co do činění s pokusem mohou manipulovat, v závislosti na jejich síle a úrovni dovedností.

Doporučujeme:  Hand Walking