Všesměrné hvězdné vlny

Všesměrné hvězdné vlny

Havok (Marvel Comics) dokáže vzít energii uloženou z hvězd a uvolnit ji do výbušného výbuchu.

Moc uvolňovat všesměrové vlny hvězdné energie/látek. Submoc hvězdných útoků. Variace všesměrových vln.

Uživatel může uvolnit masivní vlny hvězdné energie/látek do všech směrů najednou v téměř neomezeném měřítku. Tato síla umožňuje uživateli zlikvidovat mnoho nepřátel najednou a zničit velké oblasti, jako jsou města a obce.

Doporučujeme:  Solidifikace kyselin