Útoky vyhnanství

Auron (Final Fantasy X) kanály vyhnat moc do jeho bušidó techniku, Shooting Star, vyhánět nepřátele z bojiště.

Schopnost uvolnit/použít sílu vyhnanství pro různé útoky. Sub-síla vyhnanství. Variace útočných sil. Protiklad k vyvolání útoků.

Uživatel může uvolnit/použít vyhnívací silové útoky různých tvarů a/nebo intenzit, buď projektované, používané jako součást melee útoků, atd.

Doporučujeme:  Radioaktivní šípy