Tvorba červí díry

Slipstream (Marvel Comics) měl schopnost vytvářet malé červí díry zvané ‚warp vlny‘, které ho mohou transportovat kamkoliv na Zemi z jednoho místa na druhé.

Síla vytvářet červí díry. Submoc manipulace s červími dírami a deformace časoprostoru. Variace vytvoření portálu. Nezaměňovat s vytvořením časového portálu.

Uživatelé mohou vytvořit/vygenerovat/otevřít červí díru, spekulativní strukturu spojující nesourodé body v prostoročasu, různými prostředky, jako je magie nebo schopnosti založené na vědě. Červí díry lze použít k cestování z jednoho místa nebo časového období na jiné.

Viz také: Naše červí díry jsou jiné.

Doporučujeme:  Dirtiness Empowerment