Telekinetické konstrukce

Chase Collins (The Covenant) vytváří úponky telekinetické energie.

Síla vytvářet objekty, zbraně a bytosti z telekinetické energie/síly. Submoc telekineze. Variace energetických konstruktů a psychických konstruktů.

Doporučujeme:  Manipulace se sdružením