Technomechanický Exoskeleton

Technomechanický Exoskeleton

Tech-Jackets (Image Comics) jsou podivuhodný organismus simulující skořápky velké síly, samozřejmě podle toho, které druhy je zdobí.

Síla používat technomechanický exoskeleton. Kombinace technomechanické manipulace a High-Tech exoskeletonu.

Uživatel využívá brnění, které je složeno z technomechanických látek. Tento termín odkazuje na jedinečnou povahu strojů, které se ohýbají jako biologická entita na rozdíl od nehybných křemíkových zařízení.

Brnění s takovými schopnostmi dokáže víc než jen využívat zařízení přesahující prostou biologickou aplikaci. Zmíněné brnění dokáže adaptivně růst, měnit se a učit se, čím více podnětů a expozice na sebe bere, a umožňuje tak infuzi více různých faset do své základní matrice nad rámec poddajné úpravy vlastní kybernetice.

Uživatel může vytvořit brnění kolem svého těla nebo ho tvarovat z technomechanického materiálu pro ochranu a fyzickou vzpruhu. S výcvikem může uživatel tvarovat brnění do nových forem pro zbraně, dopravu, dokonce i konstrukty z technomechanického materiálu.

Doporučujeme:  Cheating Mastery