Technologické zbraně

Nero (Devil May Cry 5) ovládá Červenou královnu, mechanický meč se silou soupeřící s ďáblovou paží.

Schopnost ovládat nebo vytvářet technologicko-mechanické zbraně. Variace předmětových zbraní, technologického předmětu, energetické zbraně a vědecké zbraně.

Uživatelé jsou schopni vytvářet nebo ovládat různé formy zbraní na technologické nebo mechanické bázi, které vyhovují jejich potřebám v boji, ať už jsou útočné nebo obranné. Tato schopnost není specifická pouze pro mystické zbraně, ale také technologicky vyspělé zbraně. Síla zbraní závisí na tom, k čemu byly vytvořeny nebo jakou úroveň schopností na technologické bázi mají.

Doporučujeme:  Síla boje