Super Spit

Quozmir (Dave Barbar) plive hořící loogies.

Schopnost očekávat nějakým extrémním způsobem. Sub-síla manipulace s tělními tekutinami. Technika manipulace se slinami.

Uživatel může plivat s neuvěřitelnou přesností a často i konzistencí. Někdy se také zvýší dosah, síla nárazu a/nebo objem vytlačeného materiálu. Ten lze použít k oslepení, omráčení nebo jinému zneškodnění cíle. U větších objemů materiálu lze energii použít k pokrytí velkých ploch, což způsobí, že se stanou slizkými, lepkavými a/nebo kluzkými. V kombinaci s dalšími schopnostmi, jako je kyselina, toxin nebo jed, můžete mít ničivou schopnost.

Doporučujeme:  Manipulace s nosem