Stvoření hvězd

Nebeské bytosti jako Arishem (Marvel Cinematic Universe) vytvářejí hvězdy a celé galaxie v celém vesmíru.

Schopnost vytvářet hvězdy a hmotu podobnou hvězdám. Submoc kosmického stvoření a hvězdné manipulace. Protiklad k destrukci hvězd.

Uživatel může vytvářet hvězdy různých forem a typů záření.

Doporučujeme:  Hellenism Mastery