Stillness Empowerment

Gnawed Leaf (The Binding of Isaac) způsobí, že Isaac se stane odolným vůči všem útokům od stání.

Síla získávat sílu z nehybnosti. Technika manipulace s nehybností. Variace afinity.

Uživatel se stává silnějším, rychlejším, odolnějším atd. z nehybnosti, případně odemyká schopnosti související s afinitou a zvyšuje stávající síly. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat potravu z ohně nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí. To může učinit buď uživatele, jeho objekty, jejich spojence nebo jejich síly silnější.

Doporučujeme:  Řezání vody