Steel Magic

Klaus Lunettes (Černý jetel) vytváří kopí z oceli.

Síla používat magii spojenou s ocelí. Variace kovové magie a manipulace s ocelí.

Uživatel je schopen provádět takovou formu magie, která mu umožňuje využívat ocel. Může ji buď magicky vytvářet, tvarovat a manipulovat s ní, nebo ji použít k sesílání kouzel.

Doporučujeme:  Archetyp:Phoenix Slayer