Stav paměti

Memi-roa (Final Fantasy Crystal Chronicles) posílil svou sílu a síly ze všech vzpomínek, ke kterým má přístup.

Síla získat stav umocněný vzpomínkami. Kombinace projevu paměti a absolutního stavu.

Stav uživatele umocňují vzpomínky, které mu umožňují provádět fyzické výkony mimo představivost nebo chápání, jako je neomezená síla schopná cokoliv poškodit a nekonečná rychlost nad míru.

Čím více vzpomínek má uživatel k dispozici, tím větší jsou jeho schopnosti.

Doporučujeme:  Mistrovství robotiky