Spark Attacks

Reze (muž s motorovou pilou) cvaká prsty, aby vytvořila silnou výbušnou jiskru.

Schopnost uvolnit/použít jiskry k různým útokům. Sub-power of Spark Manipulation. Variation of Energy Attacks.

Uživatel může uvolnit/použít jiskry k útokům různých tvarů a/nebo intenzit, buď projektovaných, používaných jako součást melee útoků, atd.

Doporučujeme:  Soul Energy Absorption