Sound Symbiosis

Miku Izayoi (Date A Live) získává zvukové a písňové schopnosti od svého varhanního anděla Gabriela.

Síla získávat síly hostováním sonických/zvukových bytostí/sil ve svém těle. Variace symbiózy a elementární symbiózy.

Uživatel může získat schopnosti hostováním zvukových/zvukových bytostí/sil ve svém těle. Ty mohou zahrnovat ztělesnění zvukových elementárních sil, éterické bytosti spojené s nebo zodpovědné za zvuk nebo dokonce entity složené ze zvukových vibrací. Vazba mezi entitou a hostitelem může poskytnout mocné zvukové schopnosti založené na použité síle, ale stejně jako u většiny forem symbiózy, může mít svou cenu.

Doporučujeme:  Ilustrační symbióza