Solidifikace zvířat

Mari McCabe/Vixen (DC Comics) dokáže zpevnit energii fauny do konstruktů jako lvi.

Moc zpevňovat energii živočichů/živočichů. Submoc manipulace živočichů a manipulace s energií živočichů. Variace organické solidifikace.

Uživatel může zpevnit nebo dát zvířatům a/nebo fauně energii podobnou pevné látce, přičemž úroveň pevnosti přechází od sypkého želé k tvrdosti podobné kovu nebo ještě dále. V případě první možnosti může uživatel také zvířata zpevnit, aby byla hustší a hůře se lámala.

Doporučujeme:  Hudební empatická projekce