Solidifikace inkoustu

Inque (Batman Beyond) může zpevnit její inkoust pro celou řadu konstruktů.

Schopnost kondenzovat inkoust do hmatatelné formy. Schopnost manipulace s inkoustem. Variace organické solidifikace a kapalné solidifikace.

Uživatel může zpevnit nebo dát pevné vlastnosti inkoustu s úrovní tuhosti přecházející od sypkého rosolu k tvrdosti podobné kovu nebo dále.

Doporučujeme:  Vampiric Reincarnation