Smysl materiálu

Ray Palmer/The Atom (DC Comics)

Schopnost ověřit, z čeho se složený objekt skládá. Variace intuitivní schopnosti.

Uživatel může intuitivně vycítit, jaké prvky, sloučeniny nebo materiály tvořily nějaký objekt nebo látku.

Doporučujeme:  Ally Empowerment