Smysl krve

Sebastian (Černý sluha) dokáže vycítit krev člověka i jeho zbytky, které jsou bodnuty jehlou.

Schopnost vycítit přítomnost krve v jakémkoliv živém subjektu. Variace rozšířených smyslů.

Uživatel má schopnost vycítit povědomí oběhového systému umožňující odhalit přítomnost drog, alkoholu, dalších látek v krvi subjektu.

Doporučujeme:  Cleromancy