Silence Adaptation

Říká se, že ve zvukové komoře se člověk může zbláznit za 45 minut…

Síla přizpůsobit se tichu. Submoc manipulace s tichem. Variace adaptace na prostředí.

Uživatel je schopen přežít a přizpůsobit se prostředí, které nemusí mít vůbec žádný zvuk, ať už proto, že je zvuk zcela anulován, nebo když člověk nemůže slyšet vůbec nic.

Doporučujeme:  Compassion Empowerment