Self-Fission

Rev-9 (Terminator: Dark Fate) může oddělit svůj endoskelet a vnější plášť z mimetické polyslitiny do dvou nezávislých jednotek.

Moc rozdělit se a vytvořit nové formy. Submoc Štěpení Indukce. Technika osobního mistrovství. Nezaměňovat se sebereplikací.

Uživatel může sám sebe nebo své části (duši, osobnost, moc atd.) rozdělit do různých entit a často mezi ně rovnoměrně rozdělit svou sílu, ať už dočasně nebo trvale.

Doporučujeme:  Fyziologie Beastfolku