Sage Arts

Moc využívat mystické mudrcovské umění. Variace nadpřirozeného bojového umění a taoistické mystiky.

Uživatel je schopen využít mystického mudrcovského umění, neboli Senjutsu. Navzdory jazykovému užívání je Senjutsu pouze japonský zastřešující termín používaný k odkazu na umění, které prý vede a zušlechťuje člověka k tomu, aby se stal Xianem, legendárními vílami a džiny podobnými bytostmi asijského mýtu, které jsou nesmrtelné a mají velkou nadpřirozenou moc.

Ačkoli jeho tradice a mytologie jsou na diskusi o tom, zda takové způsoby skutečně umožňují lidem stát se Sianem, původ Senjutsu je hluboce spjat s čínským uměním taoismu a Tai Chi Chuan, včetně umění Ki soustředěného na Neidana (vnitřní alchymie), Qigonga a Daoyina, od archetypu tzv. „Siana“, neboli osvícené bytosti, jak je popsáno ve spisech Chuang Tzu a Huangdi Nei Jing Su Wena a dokonce i umění od starověkých šamanů z předjednotné Číny. Ovládnutí způsobu života takové školy prý člověku umožňuje pečlivě vyvážit jejich bytí, aby jim umožnil tajemství nesmrtelnosti.

V předmětu bojových umění je mytický povznesený Xian a taoistický kněz Zhang Sanfeng údajně legendárním zakladatelem aspektů Neijia, neboli vnitřních soustředěných bojových umění, z nichž ty se více zaměřovaly na mentální kondicionování být v souladu s vlastním tělem a čerpat z aspektů ki.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je koncept senjutsu používán ve fiktivních vesmírech a reálném životě, navštivte následující webové stránky.

Doporučujeme:  Personal Reiteration