Rebus Inducement

Schopnost vytvářet nebo měnit věty na rebusy. Submoc manipulace s obrázky, manipulace s hádankami a manipulace s psaním.

Uživatel může vytvářet nebo měnit slova na rebusy. rebus je skládačka, kde jsou slova reprezentována kombinací obrázku a písmen.

Doporučujeme:  Benefické útoky