Psammokinetic Claws

Shukaku (Naruto) vytváří své drápy ze stlačeného písku, který používá k zachycení a brutálnímu rozdrcení.

Síla vytvářet drápy z písku. Submoc Psammokinetických staveb. Variace Terrakinetických drápů.

Uživatel si může z konečků prstů promítat a stahovat jako břitva ostré drápy písku pro útočné účely.

Doporučujeme:  Manifestace ledového křídla