Primordial Light Manipulation

Primordial Light Manipulation

Lugh (Valkýra křížová výprava) bohyně světla.

Síla ovládat prvotní světlo. Variace Manipulace s prvotními elementy. Koexistující opak Manipulace s prvotními temnotami.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat se světlem prastaré prvotní povahy. Na rozdíl od pravidelné manipulace se světlem jsou uživatelé této moci často božstva, avataři nebo živá ztělesnění světla, v mnoha případech schopní potlačit jiné formy manipulace se světlem, neboť světlo je doménou uživatele. Vzhledem ke své prvotní povaze překračuje pojmy dobro, zlo nebo dokonce neutralita. Podobně jako jiné prvotní prvky umožňuje syrová síla a prvotní povaha této moci uživateli snadno přemoci imunity a odolnost vůči schopnostem založeným na světle.

Doporučujeme:  Selektivní poškození