Přenos telefonního signálu

Díky přístupu k jeho osobě Clnk může Legion (Marvel Comics) provádět mobilní telefonní hovory přeměnou svého těla.

Schopnost provádět mobilní telefonní hovory z čehokoliv. Subpower elektronické komunikace, manipulace s telefonem a manipulace s rádiem.

Uživatel může provádět mobilní telefonní hovory z čehokoliv, například z vlastního těla nebo neživých předmětů, a kontaktovat jiné lidi bez potřeby skutečného telefonu, protože uživatel nebo jeho předměty jsou v podstatě živý telefon. Tato schopnost by mohla technologickým způsobem změnit vzhled uživatele a učinit ho schopným kontaktovat kohokoli na světě.

Doporučujeme:  Warping Speed