Posílení stroje

Monstra jako Machine King (Yu-Gi-Oh!) se mohou stát posíleny přítomností strojů, včetně sebe.

Schopnost získávat sílu ze strojů. Variace afinity a technologického posílení.

Uživatel se stává silnějším, rychlejším, trvanlivějším apod. ze strojů, buď/jak sebe, tak/nebo jiných, případně odemyká schopnosti související s afinitou a zvyšuje své stávající schopnosti. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat výživu ze strojů nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí.

Doporučujeme:  Motion Combat