Porušení objednávky

Richard Watterson (The Amazing World of Gumball)

Moc narušit přirozený řád reality.

Uživatel může svým jednáním narušit přirozený řád reality. Takové jednání uživatele, které by nikdy nebylo vidět, by realitu doslova změnilo nebo zkroutilo. Tato síla je pro uživatele nekontrolovatelná.

Doporučujeme:  Dark Matter Weaponry