Porušení akčních reakcí

Porušení akčních reakcí

Lillian Crawley/Diamond Bio-aura Lil (Marvel Comics) jí zabraňuje přijímat stejné množství energie z jejích útoků, což zdvojnásobuje sílu jejích úderů.

Moc porušit třetí Newtonův zákon pohybu. Submoc manipulace akce-reakce.

Uživatel může porušit Newtonův třetí pohybový zákon, který říká, že „každá vyvinutá akční síla musí mít stejnou a opačnou reakční sílu“. Pohyb a kinetická energie mohou být touto silou také narušeny, protože mají spojitost s třetím pohybovým zákonem. Mohou vyvinout více akčních sil, reakčních sil nebo obojí najednou nebo, při vynaložení takových sil, mít jednu sílu slabší nebo silnější než druhou, mít jiný směr než být opačný, což umožňuje mnoho možností pohybu. Mohou negovat akční reakční sílu, což je činí schopnými projít povrchy, jako jsou stěny.

Doporučujeme:  Transmutace ohně