Poison Mimicry

Grimer a Muk (Pokémon) jsou složeny výhradně z toxických kalů.

Schopnost přeměnit se nebo mít fyzické tělo složené z jedovatých látek. Technika manipulace s jedem. Variace organické mimikry a tekuté mimikry.

Uživatel je tvořen nebo může své tělo zcela přeměnit na jedovaté látky. Uživatelova přeměněná forma je anatomicky totožná s jeho běžnou formou, kromě toho, že je tvořena jedem, v takovém případě obsahuje všechny orgány a je poněkud zranitelná vůči útokům. Alternativně se může uživatel přeměnit na homogenní hmotu, aniž by jakákoli část jeho formy byla důležitější než ta druhá.

Doporučujeme:  Whip Generation