Nařízení o pohybu

Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) má plnou kontrolu nad vlastní rychlostí, což mu umožňuje běžet v maximálním náklonu v přímkách, stejně jako v plných těsných kruzích a ostrými zatáčkami s plnou kontrolou nad jeho hybností.

Schopnost regulovat vlastní pohyb. Submoc pohybové manipulace. Protiklad k uvolnění pohybu.

Uživatel si může regulovat/kontrolovat vlastní rychlost/pohyb, což mu umožňuje jet rychle, ztlumit ho nebo kontrolovat jeho rychlost a směr tak, aby efektivně nenarážel do věcí nebo nedělal chyby při pohybu.

Doporučujeme:  Multiple Souls