Mystic Lock

Antika (Flight of Dragons) existuje zcela mimo magii ve všech jejích nesčetných formách, protože na rozdíl od všech čarodějů a jiných magických tvorů zůstala zcela nedotčena úplnou ztrátou veškeré magie ve vesmíru.

Síla existovat mimo magii. Submoc Omnilocka. Ultimátní forma magické imunity. Protiklad Zámku vědy.

Uživatelé existují mimo magii a jako takoví jsou magií naprosto nedotčeni ve všech jejích nesčetných způsobech, tvarech a formách. Nepřekračují magii, ale existují nezávisle na ní jako některé entity existují nezávisle na fyzice. Jako takový je uživatel zcela imunní vůči jakýmkoli magickým a magii pozměňujícím jevům.

Doporučujeme:  Superhumanizace