Mutativní exoskeleton

Kakujové (Tokijský ghúl) jsou ghúlové, kteří v důsledku rozsáhlé kanibalizace vlastního druhu zmutovali své kaguny na brnění, které se může dále vyvíjet s větším kanibalismem, kterého se dopouštějí.

Síla vytvořit mutativní brnění. Variace Exoskeleton.

Uživatelé mohou kolem svých těl vytvořit exoskeleton, který může mutovat, vynutit si brnění a posílit uživatele prostřednictvím jeho mutací. Brnění se také může přesunout do čehokoliv, co uživatel vyžaduje, včetně zbraní a konstrukcí, které sdílejí stejné mutace jako brnění, aby je mohl použít ve svůj prospěch.

Doporučujeme:  Elektrická obrana