Mistrovství v boji zblízka

The Boss and Big Boss (série Metal Gear), tvůrci CQC.

Schopnost být mistrem CQC, a to buď vrozeně, nebo prostřednictvím výcviku. Sub-moc vojenského mistrovství a policejní mistrovství. Variace Intuice bojových umění.

Uživatel, ať už vrozeně nebo prostřednictvím výcviku, je mistrem bojových technik CQC (Close-quarters combat), bojových technik a taktik používaných vojenským personálem a strážci zákona, které obvykle spočívají v rychlém střídání mezi ozbrojeným bojem a bojem zblízka při střetu s nepřátelským personálem.

V boji zblízka se klade důraz na malé pěchotní jednotky, které používají lehké kompaktní zbraně, které může jeden člověk nosit a snadno používat v těsných prostorech, jako jsou karabiny, samopaly, brokovnice, pistole, nože a bajonety.

Doporučujeme:  Časová komprese