Manipulace se zmrtvýchvstáním

Yukari Yakumo (projekt Touhou); prostřednictvím manipulace na hranici života a smrti.

Moc manipulovat se vzkříšením. Submoc manipulace se Samsárou. Variace manipulace s Nesmrtelností.

Uživatel může manipulovat vzkříšení, používat k tomu vzkříšení sebe, ostatní, a ve velkém měřítku, nebo zabránit komukoliv v vzkříšení.

Doporučujeme:  Setrvačnost Kontakt