Manipulace s životem a smrtí

Manipulace s životem a smrtí

Duch lesa/Shishigami (princezna Mononoke); starověký bůh se schopností dávat a brát život.

Moc ovládat život I smrt. Kombinace manipulace s životní silou a manipulace s ní.

Uživatel dokáže vycítit, vytvořit, formovat a manipulovat s esencemi života a smrti, dávat i brát obojí. Dokáže manipulovat se začátkem a koncem životního cyklu jakéhokoli/všech živých organismů, což mu umožní přizpůsobit se a manipulovat se silami vitality a nekrotických vlivů. Jsou schopni ve svém volném čase učinit místní až planetární krajinu bujnou životem (od mikroorganismů po složitý život – rostlina/zvíře) nebo neplodnou.

Doporučujeme:  Dětská společnost