Manipulace s vlhkostí

Georgia Dakei/Decay (Marvel Comics) dokáže ovládat vlhkost předmětů a živých věcí, způsobuje jejich vysychání nebo jim vlhkost vrací.

Moc manipulovat s vlhkostí. Protiklad k manipulaci se suchostí.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s vlhkostí a se vším, co je mokré. Uživatel může dělat věci mokré bez nutnosti tekutin a může manipulovat s tím, jak jsou tekutiny mokré a odvodňovat nebo absorbovat vlhkost věcí.

Doporučujeme:  Prostorová konstrukce čepele