Manipulace s pokrokem

Uninventing Ray (The Secret Show) může přenést okolí do primitivnějších stavů nebo zvrátit proces, pokud je použit na reflexním povrchu.

Moc manipulovat s pokrokem. Kombinace progrese a retrospekce.

Uživatel může měnit a manipulovat s pokrokem a vývojem a vracet tak průběh sekvence/události zpět do její počáteční fáze nebo do její konečné fáze. Na rozdíl od Manipulace s růstem, která má co do činění s živými bytostmi (stejně jako s prvky, koncepty, silami a tak dále), tato moc umožňuje kontrolovat vývoj, průběh a pokrok událostí a sekvencí akcí i celých systémů, jako jsou civilizace.

Doporučujeme:  Smrt Absorpce