Manipulace s Nigodou

Moc komunikovat a ovládat Nigoda, nejnižší možný stav existence.

Nigoda je nejnižší stav existence v systému víry džinismu. Věří se, že bytosti, které obývají tento sektor reality, jsou zcela odděleny od obvyklého cyklu reinkarnace, a tak mohou uniknout této existenci pouze osvobozením lidské duše ve vyšších sférách nebo vstupem lidské duše do Nigody kvůli extrémně negativní karmě.

Životní formy v Nigodě jsou považovány za mikroby pouze s jedním smyslem (hmat, chuť, atd.).

Doporučujeme:  Hatred Inducement