Manipulace s mouchou

Styx (Marvel Comics) může ovládat a velet hejnu much, které plní jeho příkazy.

Schopnost ovládat mouchy. Variace manipulace s hmyzem.

Uživatel může ovládat různé druhy much. Ovládají je, aby plnily jejich příkazy, například jim pomáhají během situací, používají je proti nepřátelům a používají je k infiltraci míst a shromažďování informací o konkrétním místě. Uživatelé jim mohou dokonce rozumět nebo s nimi komunikovat a vytvářet s nimi empatická pouta.

Doporučujeme:  Buzz-blade Projekce