Manipulace s meta časem

Všechen čas v dlaních mých… Začněme s nápravou světa.

Síla manipulovat s časem ve vší existenci. Submoc Meta Space-Time Manipulace. Dokonalá verze Manipulace s časem. Protiklad k Meta Space Manipulaci.

Uživatelé mohou manipulovat s časem jakékoliv/všech realit, dimenzí a vesmírů, ať už se jedná o fyzické polohy, jako jsou vyšší dimenze, nebe nebo peklo, nebo metafyzické polohy, jako je svět snů.

Mohou vytvářet časové efekty, které mohou dokonce ovlivňovat nehmotné a metafyzické formy života, které jsou normálně v alternativní rovině existence, jako jsou snoví skřítci, duchové a božstva.

Tato nadvláda času může být zprostředkována manipulací s časovými a/nebo možnými událostmi za účelem spřádání reality samotné, vstupující do konceptuální hloubky efektu.

Doporučujeme:  Speed Storage