Manipulace s extrémy

Hand Witch (Gravity Falls)

Schopnost manipulovat s končetinami. Variace manipulace s částí těla.

Uživatel může manipulovat s končetinami (například rukama a nohama) sebe nebo ostatních.

Doporučujeme:  Zombifikovaná mimozemská fyziologie