Manipulace s bio-kouřem

Delsin Rowe (Infamous: Druhý syn) vypouští kouř, uhlíky a popel ze svého těla.

Moc manipulovat s kouřem pomocí vlastního biopole. Submoc manipulace s bio-elementy. Variace manipulace s kouřem a manipulace s plynem.

Uživatel může své bioenergetické pole usměrnit tak, aby vytvářelo, ovládalo a manipulovalo s kouřem. Patří sem také hmota, z níž se skládá kouř, jako jsou pevné částice a kapaliny, například popel, a spálený pevný materiál, který obsahuje zbytkové teplo. Jelikož je uživatel biologický, má také schopnost šířit a způsobovat nebezpečí kouře, který je škodlivý pro biologické bytosti.

Doporučujeme:  Stvoření božstva