Jezdecká empatie

Jako syn Poseidona umí Percy Jackson (Percy Jackson a olympionici) rozumět všem koním.

Schopnost vcítit se do koňských bytostí. Podsíla empatie zvířat.

Uživatel může vnímat a/nebo chápat emoce koňských bytostí (Koně, Osli, Zebry, Mezci, Jednorožci, Pegasi a Hippocampi a další) a naopak.

Doporučujeme:  Kosmická solidifikace