Intra-Phasing

Danny Fenton/Phantom (Danny Phantom) si fázuje ruku do vlastního žaludku, aby získal svou vidličku.

Schopnost procházet části těla jinými částmi těla.

Uživatel může pohybovat jakoukoli částí vlastního těla jinými částmi svého těla, jako by tam nebyl, což umožňuje širokou škálu výkonů. Mohl by si prostrčit ruku trupem nebo hlavou, nebo si prostrčit nohy mezi sebou, vyndat si části vlastního těla atd.

Doporučujeme:  Supreme Voice