Indukce bezmocnosti

Atziluth Shirou Yusy (Dies Irae) má schopnost, která umožňuje Shirou rozdrtit všechny nadpřirozené schopnosti v jeho blízkosti, v důsledku čehož je každý postižený bezmocný, dokud nevypne svého Atzilutha.

Moc učinit ostatní bezmocnými. Submoc Vymazání moci.

Uživatel může ostatní učinit naprosto bezmocnými, v podstatě dočasně (Power Negation) nebo trvale (Power Erasure) odstraní všechny síly. Může být schopen učinit obranu nepoužitelnou a učinit cíl tak bezmocným, že se nemůže ani pohnout, promluvit atd.

Doporučujeme:  Ingestive Technoforming