Indomitable Pride

Pýcha (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) je živým ztělesněním Otcovy pýchy a slouží jako vrchol Homunculiho homunkulus-centrické víry a pohrdání lidmi. Nejvíce miluje čest být Homunculus a povzbuzuje své sourozence, aby cítili pohrdání vůči všem ne-homunculi.

Moc vlastnit nezdolně silnou pýchu. Variace nezdolných emocí. Protiklad nezdolné pokory.

Uživatel má nezdolně silnou hrdost; pozitivní nebo kazící emoce odvozené od potěšení nebo hlubokého uspokojení z vlastních úspěchů, úspěchů těch, s nimiž je úzce spjat, nebo z vlastností nebo majetku, které jsou široce obdivovány.

Jako spasitelná vlastnost může pýcha vzejít z intimního spojení se sebou samým, a to díky vnímané hodnotě. Mohou to být vlastní schopnosti nebo úspěchy, pozitivní vlastnosti přátel nebo rodiny, nebo vlastní země směrem k vlastním či cizím volbám a činům. Spasení vlastností, které mohou ukázat ctnostnou stránku pýchy pro něco jiného než pro sebe.

Jako neřest, pýcha je známá jako kořen všeho zla, protože uživatelé arogance jen ukázal sám sebe cynické a sebe-idolatry na vlastní ego a sadistické pohrdání, zdaleka to může být nejsilnější sebe-korumpující emoce, která je vázána na jedny ješitnost nemít obavy o ostatní ani milovaní navždy zaslepený čistou arogancí, která může vést k sebezničení nebo horší.

Doporučujeme:  Podání