Imunita proti příhodám

John Stewart/Green Lantern (DC Animated Universe/Justice League) použil svůj prsten, aby sebe a ostatní členy Ligy učinil imunními vůči účinkům dobytí Vandala Savage za druhé světové války.

Moc být imunní vůči schopnostem založeným na událostech. Submoc manipulace s událostmi. Variace imunity kauzality.

Uživatel je imunní vůči událostem a silám založeným na událostech, takže význam a dopady událostí stejně jako zmanipulovaných událostí neovlivňují uživatele žádným způsobem. To může být také použito jako imunní vůči změnám provedeným Time Travel

Doporučujeme:  Motion Adaptation