Imperceptible Movement

Alisa Tager/Cipher (Marvel Comics)

Schopnost mít nepostřehnutelný pohyb. Dílčí moc nepostřehnutelnosti a neomezeného pohybu.

Uživatel je naprosto nepostřehnutelný, když se pohybuje, ať už se pohybují jen části těla, nebo celé tělo. Uživatel se tak může pohybovat zcela nepozorovaně a možná i jeho účinky mohou být nepozorovány. Pokud by chtěl něco ovlivnit, může tak učinit tak, jak ostatní nemohou zjistit jejich jednání.

Doporučujeme:  Meteorologická odolnost