Iluzivní moc

Wayne Markley/Fusion (Marvel Comics) má schopnost vytvářet iluze, díky kterým vypadá, že má schopnosti.

Schopnost používat iluze, aby se zdálo, že mají jiné schopnosti. Submoc manipulace s iluzemi. Iluzivní variace Bestowal vlastní moci. Menší verze Iluzorní Všemohoucnosti.

Uživatel má schopnost vytvářet iluze, díky kterým se zdá, že má i jiné schopnosti. „Mocí“ může být jakákoliv moc, pokud nejde o moc měnící mysl (i když tato schopnost může „polosomapsychoticky“ ovlivnit mysl cíle).

Tyto iluze lze vytvářet snáze než jiné iluze, protože musí být aktivní pouze tehdy, když se používá „energie“ a nemusí pokrývat celou plochu.

V závislosti na typu iluze uživatele: na základě světla, na základě vnímání atd., mohou být také schopni lehce ovlivnit fyzické.

Může se zdát, že mají non-duševní síly (jiné než smyslové síly), jako jsou:

Možné dopady „pravomocí“

Doporučujeme:  Stamina Reduction